Beli porcelan PC-02

Boja: Bela

Temperaturni opseg: do 1220°C u oksidacionoj atmosferi - do 1280°C u redukcionoj atmosferi

Sadržaj vlage: 23%

Skupljanje tokom sušenja: 3,5%

Skupljanje tokom pečenja: 9,5%

Savojna sila loma osušenog porcelana: 2,5 MPa

Savojna sila loma pečenog porcelana: 75 MPa