Livačka masa bela WB 04048-T

Boja: Bela

Temperaturni opseg: 1000°C do 1280°C

Upijanje vode:

  • 11,1% na 1100°C
  • 7,5% na 1140°C
  • 4,5% na 1200°C
  • 1,5% na 1260°C

Skupljanje tokom sušenja: 3,0%

Skupljanje tokom pečenja:

  • 3,5% na 1100°C
  • 5,5% na 1140°C
  • 6,8% na 1200°C
  • 8,0% na 1260°C