Livačka masa crna GS BLACK 2002T

Boja: Crna

Sadržaj šamota: 20%, 0- 0,2 mm

Temperaturni opseg: 1000°C do 1250°C

Upijanje vode:

  • 9,0% na 1100°C
  • 3,0% na 1200°C
  • 0,5% na 1240°C

Skupljanje tokom sušenja: 1,0%

Skupljanje tokom pečenja:

  • 3,0% na 1100°C
  • 6,5% na 1200°C
  • 6,8% na 1240°C